Beginn Inhaltsbereich

Beginn Navigator

Ende NavigatorSwiss Government Root CA II


Root CA

Typ: CRT
Swiss Government Root CA II
Fingerprint (SHA1): c7 f7 cb e2 02 36 66 f9 86 02 5d 4a 3e 31 3f 29 eb 0c 5b 38
Letzte Änderung: 30.06.2011 | Grösse: 3 kb | Typ: CRT

Intermediate / Issuing CA

Typ: CER
Swiss Government Regular CA 01
Fingerprint (SHA-1): bb 85 9f 5c 90 7b 4a c9 6a 9e 2a 35 c1 3c f7 57 5a 06 0a ce
Letzte Änderung: 23.09.2011 | Grösse: 2 kb | Typ: CER

Typ: CRT
Swiss Government SSL CA 01
Fingerprint (SHA1): 2a 7e 1c ab 34 a3 42 69 0b 04 5e cc e6 9d 97 f0 e5 16 b5 62
Valid until: 05.06.2029
Letzte Änderung: 03.09.2014 | Grösse: 2 kb | Typ: CRT


Fachkontakt: info@bit.admin.ch
Zuletzt aktualisiert am: 15.07.2014

Ende Inhaltsbereich


Cross-Signed Certificate

Typ: ZIP

Gültig bis 10.9.2017!
11.09.2014 | 5 kb | ZIP

Manualhttp://www.bit.admin.ch/adminpki/00247/05329/index.html?lang=de